Hemmis

Hemmis biedt oplossingen voor het installeren en onderhouden van meetapparatuur voor drinkwater en afvalwatermeetnetten.

Deze apparatuur registreert meetgegevens inzake overstorten, verbruik, lekkages, drukverlies of waterkwaliteit en genereert alarmen in real time indien nodig.

Drinkwater meetnetten
Drinkwater meetnetten

Zuiver drinkwater is van levensbelang en een kostbaar product. Een goede bewaking van het netwerk zorgt ervoor dat het debiet en de druk op peil gehouden worden en lekkages of vervuiling onmiddellijk worden gesignaleerd.

De Lacroix Environment dataloggers doen dit vanop afstand teneinde onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij calamiteiten om vervuiling of verspilling van drinkwater tegen te gaan.

Afvalwater meetnetten
Afvalwater meetnetten

Een gezonde leefomgeving vereist ook een goed afvalwater beheer.

Het monitoren van riooloverstorten in de vorm van een continue diagnose van de performantie van het netwerk en de kwaliteit van afvalwater is daarom van cruciaal belang.

Met de Lacroix Environment dataloggers gebeurt dit van op afstand en kan via realtime updates een alarm gegenereerd worden. Een snelle en adequaat reactie hierop helpt om belasting op het milieu of erger te voorkomen.